Czwartek, 9 lipca 2020. Imieniny Hieronima, Palomy, Weroniki

Podziel się:

Podziel się:

Sukcesy uczniów w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym klas III

Organizatorem Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Koordynatorkami Konkursu były Krystyna Bujnowska-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Joanna Piskosz -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu.

Dnia 27 maja 2020 roku odbył się online Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Konkurs skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Każda szkoła w tych powiatach przeprowadzała test konkursowy szkolny w terminie od 02.03.2020r - 06.03.2020. Finał konkursu i test pisemny końcowy uczniów miał się odbyć dnia 24 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu, ul. M. Konopnickiej. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju uczniowie nie mogli spotkać się w zaplanowanym terminie i pisali test online, który odbył się 27 maja 2020 roku o godzinie 13.00.
Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Konkurs miał na celu uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasad ochrony przyrody oraz kształtowała umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów. Konkurs kształtował wśród uczestników własne "ja" w harmonii ze środowiskiem.
Do etapu regionalnego zostało zakwalifikowanych 63 uczniów klas III z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego, którzy na poziomie etapu szkolnego uzyskali wynik 42 punktów, co stanowiło 75 % testu. 27 maja 2020 roku o godzinie 13.00 test Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie online 50 uczniów.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Tytuł „Mistrza Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego” zdobyli następujący uczniowie:
1. Błażej Giers- SP 1 Mrągowo
2. Ernest Nicewicz- SP 4 Mrągowo
3. Iga Pupek- SP 1 Mrągowo
4. Wojciech Rutkowski-SP 5 Kętrzyn

Tytuł finalisty Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego zdobyli następujący uczniowie:
1. Zofia Fąderska-Pączkowska- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Reszlu
2. Hanna Saik- SP Garbno
3. Wojciech Dobrowolski- SP 1 Mrągowo
4. Grzegorz Łastówka- SP Srokowo
Bardzo dobry wynik w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym zdobyli następujący uczniowie:

1. Emilia Przybyłowska- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Reszlu
2. Bartłomiej Kuś- SP 4 Mrągowo
3. Hanna Drapała- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Reszlu
4. Jakub Czajka-SP Piecki/Filia Krutyń
5. Zofia Wiktoria Wittbrodt- SP Piecki/Filia Krutyń
6. Alicja Wojciechowska -SP 3 Kętrzyn
7. Maksymilian Pihan - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Reszlu
8. Filip Pietrzak- SP 4 Mrągowo
9. Kalina Workun - SP Srokowo
Dziękuję dyrektorowi ZSP w Reszlu panu Edwardowi Szmulowi za zaangażowanie w organizację konkursu, sponsorom za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratuluję osiągnięcia świetnych wyników. Sponsorami konkursu byli: Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Srokowo, MAC Edukacja, Nowa Era, Urząd Gminy w Reszlu, firma Mitel.
Krystyna Bujnowska-doradca metodyczny PODN w Kętrzynie

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Krystyna oraz opublikowany na portalu Kętrzyn: Sukcesy uczniów w regionalnym konkursie ekologicznym
Oceń artykuł:

(0)