środa, 12 grudnia 2018. Imieniny Ady, Aleksandra, Dagmary

Podziel się:

Podziel się:

Program ,,Umiem pływać” w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo licznej grupie dzieci. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

W naszej szkole w programie współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie wzięła udział 30 - osobowa grupa uczniów klas III. Koordynatorem programu był pan Andrzej Adamiak.
Główne cele projektu:
•upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
•nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
•profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
•zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
•efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
•wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
•edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia ruchowe w wodzie pełnią wiele pożytecznych funkcji: pozwalają korygować niewłaściwą postawę,wzmacniają i odbudowują poszczególne grupy mięśniowe, poprawiają ogólną kondycję i wydolność organizmu.
Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania dały naszym uczniom możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania oraz okazję do rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęcano uczniów do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażano do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Posiadanie umiejętności pływania jest skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia . Podczas realizacji projektu instruktorzy zwracali szczególną uwagę na podnoszenie wśród uczestników świadomości zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z akwenów wodnych.
Małgorzata Maksymiuk


Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Krystyna oraz opublikowany na portalu Reszel: Program ,,Umiem pływać” w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu
Oceń artykuł:

(0)